Бобышки БП, БК

Категория:

Описание

Бобышка под термометр БП-02 (G1\2) 30мм РБ

Бобышка под термометр БП-03 50мм М 27х2

Бобышка под термометр БП-01 35мм М 27х2

Бобышка под термометр БП-03 55мм М 27х2

Бобышка БП-01 короткая для термометра

Бобышка БП-03 длинная для термометра

Бобышка БШ-1 М20х1,5 L-40мм

Бобышка БК-1 М27х2

Бобышка БК-1 М20х1,5

Бобышка БК-1 G1/2″